Semalt predstavuje najlepšie techniky a prístupy na extrahovanie obsahu z webových stránok

V súčasnosti sa web stal najrozšírenejším zdrojom údajov v marketingovom priemysle. Majitelia webových stránok elektronického obchodu a obchodníci online sa pri prijímaní spoľahlivých a udržateľných obchodných rozhodnutí spoliehajú na štruktúrované údaje. Tu prichádza extrakcia obsahu webovej stránky. Na získanie údajov z webu potrebujete komplexné prístupy a techniky, ktoré budú ľahko interagovať so zdrojom údajov.

V súčasnosti väčšina techník stierania webu obsahuje vopred zabalené funkcie, ktoré umožňujú webovým stieračom používať zoškrabávacie a klasifikačné prístupy na zoškrabovanie webových stránok. Napríklad, ak chcete získať užitočné údaje z webových stránok HTML, musíte vopred spracovať extrahované údaje a získané údaje previesť do čitateľných formátov.

Problémy, ktoré sa vyskytnú pri extrahovaní základného obsahu z webovej stránky

Väčšina webových škrabacích systémov používa obaly na extrahovanie užitočných údajov z webových stránok. Baličky fungujú tak, že ovinujú zdroj informácií pomocou integrovaných systémov a pristupujú k cieľovému zdroju bez zmeny základného mechanizmu. Tieto nástroje sa však bežne používajú pre jeden zdroj.

Ak chcete zoškrabať webové stránky pomocou obalov, budete musieť znášať náklady na údržbu, čo proces extrakcie značne zdražuje. Upozorňujeme, že ak je váš súčasný projekt naškrabávanie webu vo veľkom rozsahu, môžete vyvinúť mechanizmus indukcie obalu.

Postupy extrakcie obsahu webových stránok, ktoré je potrebné zvážiť

  • CoreEx

CoreEx je heuristická technika, ktorá používa strom DOM na automatické extrahovanie článkov z online spravodajských platforiem. Tento prístup funguje tak, že analyzuje celkový počet odkazov a textov v sade uzlov. S CoreEx môžete pomocou Java HTML analyzátora získať strom DOM (Document Object Model), ktorý udáva počet odkazov a textov v uzle.

  • V-krmu

V-Wrapper je technika extrakcie obsahu nezávislá od šablóny, ktorú používajú šrotovníci webu na identifikáciu primárneho článku zo spravodajského článku. V-Wrapper používa knižnicu MSHTML na analýzu zdroja HTML na získanie vizuálneho stromu. Týmto prístupom môžete ľahko pristupovať k údajom z ľubovoľných uzlov modelu objektov dokumentu.

V-Wrapper používa vzťah medzi rodičmi a rodičmi medzi dvoma cieľovými blokmi, ktorý neskôr definuje množinu rozšírených funkcií medzi podradeným a rodičovským blokom. Tento prístup je určený na štúdium používateľov online a identifikáciu ich správania pri prehliadaní pomocou ručne vybratých webových stránok. Pomocou V-Wrapper môžete vyhľadávať vizuálne prvky, ako sú bannery a reklamy.

V dnešnej dobe tento prístup používajú webové zošrotovačky na identifikáciu prvkov na webovej stránke tým, že sa pozerajú do hlavného bloku a určujú tele správy a nadpis. V-Wrapper používa extrakčný algoritmus na extrahovanie obsahu z webových stránok, ktoré vyžaduje identifikáciu a označenie bloku kandidátov.

  • ECON

Yan Guo navrhol prístup ECON s primárnym cieľom automaticky načítať obsah z webových spravodajských stránok. Táto metóda využíva syntaktický analyzátor HTML na úplné prevedenie webových stránok do stromu DOM a na získanie užitočných údajov využíva komplexné funkcie stromu DOM.

  • Algoritmus RTDM

Obmedzené mapovanie zhora-nadol je algoritmus úpravy stromov založený na priechode stromov, v ktorom sú operácie tohto prístupu obmedzené na listy cieľového stromu. Všimnite si, že RTDM sa bežne používa pri označovaní údajov, klasifikácii webových stránok podľa štruktúry a generovaní extraktorov.